Betaling ved legekontoret

Ved legekontoret benyttes ConvenePay mobilbetaling, https://www.convene.no/privat/slik-betaler-du-med-mobilen/

Det er kostnadsfritt å betale innen 48 timer etter mottatt sms om betaling. Etter dette sendes kravet til faktura med fakturagebyr.

Skulle du motta faktura med gebyr uten å ha mottatt sms først vennligst ta direkte kontakt med Convene på telefon 21627320.

Vaksiner

Influensavaksine for året:
https://www.fhi.no/sv/influensa/sesonginfluensa/influensavaksine/

Oversikt over vaksiner du har fått:
https://helsenorge.no/vaksiner/mine-vaksiner

Reisevaksine

Hvilke reisevaksiner som anbefales for reisemålet ditt, og hvordan du kan beskytte deg på reisen: https://www.helsenorge.no/vaksinasjon/reisevaksiner/hvilke-bor-jeg-ta/

Reisevaksiner vurderes ut ifra 2 grupper

  • Gruppe 1: Forretnings- og turistreiser til byer og turiststeder med god hotellstandard, mathygiene og gode sanitære forhold.
  • Gruppe 2: Lang (> 4 uker)- eller kortvarige (< 4 uker) reiser, med/eller opphold i områder med dårlige hygieniske og sanitære forhold, og/ eller nær og langvarig kontakt med lokalbefolkningen (for eksempel arbeidsopphold, ryggsekktur/backpackertur, innvandrere på besøk til tidligere hjemland).

Dette vil definere hvilket type vaksiner du skal ha. For nærmere info., se:
https://www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/

Gjør oppmerksom på at reisevaksiner ikke dekkes av stat/kommune i sin helhet. Vurdering for reisevaksiner for Gruppe 1 medfører kostnad på 300 kr. Gruppe 2 medfører kostnad på kr 600. Skulle vurdering medføre takning av vaksine ved legekontor i etterkant tilkommer det et ekstra gebyr på kr. 150. Dette uavhengig av antall vaksiner og antall repetisjon på vaksiner.

Helseattest for førerkort

Helseattest for førerkort dekkes ikke av stat/kommune. Det vil da tilkomme et gebyr på kr. 600 for dette arbeidet.

Lenker

Bytte fastlege:
https://helsenorge.no/behandlere/bytte-av-fastlege

Du som pasient må gi beskjed til det legekontoret du bytter i fra, at de må oversende din legejournal til ny fastlege. Dette skjer ikke automatisk.

Pasientreise:
https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser