Velkommen til Vadmyra legekontor

Bestill time Bestill time
Forny resept Forny resept
Kontakt legekontoret Kontakt legekontoret
Start e-konsultasjon Start e-konsultasjon

Velkommen til vår hjemmeside. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for å kontakte oss direkte via denne siden. Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker.

Åpningstider sommeren 2024

Lege Alan Torres

Lege Alan Torres er på ferie fra og med mandag 15.07.24 til og med fredag 02.08.24. Vikarlege er tilgjengelig i dette tidspunktet for akutte henvendelser. Bestilling av akutte timer til vikarlege kan kun gjøres via telefon.

Laboratoriet er stengt for drop in blodprøver/undersøkelser fra 01.07.24 – 04.08.24 grunnet ferieavvikling, såfremt dette ikke er særskilt avtalt med lege. Vennligst bestill time hvis behov for prøvetakning.

Telefon besvares av vikarsekretær fra mandag 01.07.24 til fredag 02.08.24. Det vil IKKE bli tilbakeringt, slik som vanlig, i dette tidsrommet.

E-kontakt med legekontor vil i samme tidsrom være stengt. Legekontoret kan kontaktes på telefon mandag til torsdag mellom kl. 08:30-12:00 og 13:00-15:00.

Åpningstider fastlege Alan Torres før ferie:

Tirsdag 18.06.24 – Fredag 20.07.24: 08:00 – 14:00

Tirsdag 25.06.24 – Torsdag 27.07.24: 08:00-14:00

Tirsdag 02.07.24 – Torsdag 04.07.27: 08:00-14:00

Tirsdag 09.07.24 – Torsdag 11.07.27: 08:00-14:00

Lege Mohammed Fougou

Lege Mohammed Fougou er på ferie fra og med mandag 24.06.24 til og med onsdag 07.08.24. Vikarlege er tilgjengelig i dette tidspunktet.

Aktuelt

Spesialiseringsforløp til lege Alan Torres

Lege Alan Torres har begynt forløpet for å bli spesialist i allmennmedisin. Dette forløpet starter torsdag 18.04.24 og vil vare frem til mars 2025. Det vil i denne perioden være en vikarlege tilgjengelig ved forskjellige anledninger. Bestilling av timer til august måned 2024 og fremover vil åpnes opp for 02.08.24.

Type timer og timebestilling

Det er to typer timer tilgjengelig på legekontoret, i de respektive legers åpningstider, akutte timer og vanlige timer.

Akutte timer

Det er reservert et viss antall akutte timer hver dag i legens åpningstider. Akutte timer kan kun bestilles via telefon fra kl. 08:30 for å få en akutt time samme dag. Viktig å ringe nøyaktig kl. 08:30 da de akutte timene brukes opp veldig raskt. Akutte henvendelser defineres som henvendelser som ikke kan vente til en vanlig time.

Elektronisk kontakt med legekontoret skal IKKE brukes ved akutte henvendelser.

Vanlige timer

Vanlige timer kan bestilles på følgende måter avhengig av legen:

  • Lege Mohammed Fougou: Bestilles via telefon i legens åpningstider.
  • Lege Alan Torres: Bestilles via helsenorge.no eller via telefon mellom kl. 12:30-13:30 i legens åpningstider.

Ved behov for akutt tilsyn av lege utenom fastlegens åpningstider vennligst ta kontakt med lokal legevakt fra kl. 16:00 på telefon 116117. Ved fare for liv og helse ring 113 uten opphold.

Forsentkomming

Ved forsentkomming over 10 min til lege Alan Torres sine timer vil fastlegen vurdere om det lar seg gjøre å utføre timen. Dette grunnet medisinsk forsvarlighet iht. utredning av problemstilling samt at man ikke skal forsinke pasienter i etterkant. Vurderer fastlegen det dithen at timen ikke kan utføres grunnet forsentkommingen regnes timen som ikke benyttet med tilhørende gebyr for dette. Dette iht. Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege.

Tilstedeværelse/Åpningstider

Lege Alan Torres er stengt alle mandager. Åpent tirsdag-fredag 08:20-15:00.
Øvrige åpningstider i lege Alan Torres sin åpningstid:

  • Åpningstider telefon: For akutte timer samme dag i legens åpningstider og akutte henvendelser ta kontakt per telefon mellom kl. 08:30-09:30. For andre henvendelser ta kontakt per telefon mellom kl. 12:30-13:30.
  • Regelmessig kontroll av blodtrykk, diabetes, prostata, blodprøver med medbragt rekvisisjon eller andre lignende kontroller utføres ved drop in KUN mellom kl. 10:00-12:00.
  • Åpningstider LAB: 10:00-12:00
  • Oppfordres sterkt å bruke helsenorge.no for kontakt med fastlege Alan Torres og kontoret.

Lege Mohammed Fougou er ikke tilstede fredager. Åpent mandag-torsdag 08:30-15:00.

Ta kontakt med lokal legevakt etter kl. 16:00 eller ring 116117 hvis behov for akutt tilsyn av lege når fastlegen ikke er tilstede eller akutte timer er oppbrukt.

Vaksiner/injeksjoner

Lege Mohammed Fougou: Utføres ved drop inn frem til kl. 14:00 når legen er tilstede.

Lege Alan Torres: Utføres ved drop in mellom kl. 10:00-12:00 i legens åpningstider.

Pasienten må vente ved legekontor i 20 min i etterkant for å utelukke evt. reaksjoner ved førstegangsinnsettelse av vaksine/injeksjon.

Attester

Lege Mohammed Fougou: Må bestilles time hos fastlegen for alle attester.

Lege Alan Torres:

Helsenorge

Vi benytter helsenorge.no. Her kan pasienter fornye resepter, bestille timer (oppmøte eller telefon) og starte e-konsultasjon (tekst).

Nyheter fra FHI