Velkommen til Vadmyra legekontor

Bestill time Bestill time
Forny resept Forny resept
Kontakt legekontoret Kontakt legekontoret
Start e-konsultasjon Start e-konsultasjon

Velkommen til vår hjemmeside. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for å kontakte oss direkte via denne siden. Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker.

Aktuelt

Spesialiseringsforløp til lege Alan Torres

Lege Alan Torres har begynt forløpet for å bli spesialist i allmennmedisin. Dette forløpet starter torsdag 18.04.24 og vil vare frem til mars 2025. Det vil i denne perioden være en vikarlege tilgjengelig i første omgang til fredag 14.06.24. Dette medfører en del endringer i rutiner og åpningstider for lege Torres.

 • Åpningstider blir mandag, tirsdag, torsdag 08:30-15:00 og onsdag 08:00-14:00. Fredag er stengt.
 • Det vil ikke være mulighet for drop in utenom forespørsel som er avklart og avtalt med fastlegen.
 • Det vil kun bli ringt tilbake på telefon ved kapasitet. Man må derfor vente til telefon besvares eller ta kontakt per e-kontakt på helsenorge.no for å være sikker på å oppnå kontakt.
 • Reseptfornyelse taes kun på fredager. Man må derfor være ute i god tid for fornyelse av resepter.

Type timer og timebestilling

Det er to typer timer tilgjengelig på legekontoret, i de respektive legers åpningstider, akutte timer og vanlige timer.

Akutte timer

Det er reservert et viss antall akutte timer hver dag i legens åpningstider. Akutte timer kan kun bestilles via telefon fra kl. 08:30 for å få en akutt time samme dag. Viktig å ringe nøyaktig kl. 08:30 da de akutte timene brukes opp veldig raskt. Akutte henvendelser defineres som henvendelser som ikke kan vente til en vanlig time.

Elektronisk kontakt med legekontoret skal IKKE brukes ved akutte henvendelser.

Vanlige timer

Vanlige timer kan bestilles på følgende måter avhengig av legen:

 • Lege Mohammed Fougou: Bestilles via telefon i legens åpningstider.
 • Lege Alan Torres: Bestilles via helsenorge.no eller via telefon mellom kl. 12:30-13:30 i legens åpningstider.

Ved behov for akutt tilsyn av lege utenom fastlegens åpningstider vennligst ta kontakt med lokal legevakt fra kl. 16:00 på telefon 116117. Ved fare for liv og helse ring 113 uten opphold.

Forsentkomming

Ved forsentkomming over 10 min til lege Alan Torres sine timer vil fastlegen vurdere om det lar seg gjøre å utføre timen. Dette grunnet medisinsk forsvarlighet iht. utredning av problemstilling samt at man ikke skal forsinke pasienter i etterkant. Vurderer fastlegen det dithen at timen ikke kan utføres grunnet forsentkommingen regnes timen som ikke benyttet med tilhørende gebyr for dette. Dette iht. Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege.

Influensavaksine

Influensavaksine har ankommet og er tilgjengelig ved legekontoret. Lege Alan Torres sine pasienter kan ta denne ved drop-in tirsdag til fredag mellom kl. 09-1330. Lege Mohammed sine pasienter kan ta denne ved drop-in mandag til torsdag mellom kl. 0830-1400.

Risikogrupper

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom, og anbefales derfor influensavaksine:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • kronisk hjerte-/karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk), spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon.
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

Andre målgrupper

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser
 • Saneringspersonale og andre som jobber med mistenkt eller bekreftet influensasyk tamfugl i henhold til risikonivå 3 i Mattilsynets Plan for forebygging og bekjempelse av aviær influensa. Hensikten med å tilby sesonginfluensavaksine til denne gruppen er å redusere sannsynligheten for samtidig smitte med både fugleinfluensavirus og sesonginfluensavirus. En slik dobbelt smitte kan en svært sjelden gang føre til at arvematerialet fra virusene blander seg så det oppstår nye virustyper med nye egenskaper. Sesonginfluensavaksinen beskytter ikke mot fugleinfluensavirus.

Tilstedeværelse/Åpningstider

Lege Alan Torres er stengt alle mandager. Åpent tirsdag-fredag 08:20-15:00.
Øvrige åpningstider i lege Alan Torres sin åpningstid:

 • Åpningstider telefon: For akutte timer samme dag i legens åpningstider og akutte henvendelser ta kontakt per telefon mellom kl. 08:30-09:30. For andre henvendelser ta kontakt per telefon mellom kl. 12:30-13:30.
 • Regelmessig kontroll av blodtrykk, diabetes, prostata, blodprøver med medbragt rekvisisjon eller andre lignende kontroller utføres ved drop in KUN mellom kl. 10:00-12:00.
 • Åpningstider LAB: 10:00-12:00
 • Oppfordres sterkt å bruke helsenorge.no for kontakt med fastlege Alan Torres og kontoret.

Lege Mohammed Fougou er ikke tilstede fredager. Åpent mandag-torsdag 08:30-15:00.

Ta kontakt med lokal legevakt etter kl. 16:00 eller ring 116117 hvis behov for akutt tilsyn av lege når fastlegen ikke er tilstede eller akutte timer er oppbrukt.

Vaksiner/injeksjoner

Lege Mohammed Fougou: Utføres ved drop inn frem til kl. 14:00 når legen er tilstede.

Lege Alan Torres: Utføres ved drop in mellom kl. 10:00-12:00 i legens åpningstider.

Pasienten må vente ved legekontor i 20 min i etterkant for å utelukke evt. reaksjoner ved førstegangsinnsettelse av vaksine/injeksjon.

Attester

Lege Mohammed Fougou: Må bestilles time hos fastlegen for alle attester.

Lege Alan Torres:

Helsenorge

Vi har nå åpnet for helsenorge.no. Her kan pasienter fornye resepter, bestille timer (oppmøte eller telefon) og starte e-konsultasjon (tekst).

Influensavaksine

Influensa vaksine for 2023/2024 er tilgjengelig på legekontor. Lege Alan Torres sine pasienter kan ta denne ved drop-in tirsdag til fredag mellom kl. 09-1330. Lege Mohammed sine pasienter kan ta denne ved drop-in mandag til torsdag mellom kl. 0830-1400.

Nyheter fra FHI