Bestill time med SMS

Send til 2097:

VADMYRA fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

VADMYRA 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer
Viktig informasjon om Koronaviruset

Vadmyra Legekontor

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling, endring og avbestilling av time samt bestilling av resept på disse sidene. Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker.

Informasjon om våres tjenester finner du her.

Illustrasjon eller bilde for senter

Aktuelt


Ferie sommer 2021

24. juni 2021

Fastlegene har ferie fra og med fredag 25.06.21. Vikarlege er tilgjengelig fra og med mandag 28.06.21.

Fra og med torsdag 22.07.21 til og med fredag 30.07.21  er legekontoret i meget redusert kapasitet grunnet uforutsette hendelser. Bergen legevakt har blitt informert om situasjonen og kan kontaktes ved behov for lege.

Fastlege Alan Torres er tilbake fra og med mandag 02.08.21.

Korona symptomer og kontakt med legekontor

25. august 2020

Om du har følgende hoved, vanlig, noen ganger eller sjelden symptom(er) under kategori Covid-19 skal du IKKE komme til legekontoret men ta kontakt per telefon, sms, hjemmeside eller app. Henvendelser som gjelder korona-sykdom er uten egenandel. Se nettsidene våres for kontakt muligheter.

Symptomer

Akutte luftveisinfeksjoner

Allergi

Covid-19

Forkjølelse

Influensa

Feber

Hovedsymptom*

Sjelden

Vanlig

Sjelden

Hoste

Hovedsymptom*

Vanlig

Vanlig

Noen ganger

Tungpustethet

Hovedsymptom*

Nei

Sjelden

Noen ganger

Hodepine

Vanlig

Noen ganger

Vanlig

Noen ganger

Slapphet

Vanlig

Noen ganger

Vanlig

Noen ganger

Nedsatt lukte- og/eller smaksans

Vanlig

Noen ganger

Noen ganger

Noen ganger

Muskelverk

Vanlig

Noen ganger

Vanlig

Sjelden

Sår hals

Noen ganger (vanlig hos barn)

Vanlig

Vanlig

Sjelden (men kløe kan forekomme)

Rennende eller tett nese

Noen ganger

Vanlig

Noen ganger

Vanlig

Nysing

Sjelden

Vanlig

Sjelden

Vanlig

*Hovedsymptom er her definert ut ifra WHOs kriterier for mistenkt covid-19.

 

Attester/henvisning hos lege Alan Torres

25. august 2020

Dersom du trenger attest eller henvisning må du som hovedregel ha time, for å sikre at all relevant informasjon kommer med. Attester/henvisninger vil vanligvis bli belastet med et ekstra gebyr i tillegg til konsultasjonsgebyr.

Konsultasjonstid for lege Alan Torres

25. august 2020

Lege Alan Torres avsetter vanligvis 10-15 minutter pr. enkelt konsultasjon og 25-30 minutter for dobbelkonsulatsjon (tid til nødvendig forberedelse og etterarbeid kommer i tillegg).  

Legen tar kun en problemstilling per konsultasjon slik at det blir tid til en skikkelig gjennomgang/vurdering av hver problemstilling. 

Drop in blodprøver/kontroller hos lege Alan Torres

17. august 2020

Drop in blodprøver eller kontroller hos lege Alan Torres gjøres etter nærmere avtale med sekretær. Drop in utføres i legens åpningstider og senest kl 13:30.

Trygt å oppsøke helsetjenestene

26. mars 2020

Det kan se ut som om pasienter uten luftveissymptomer vegrer seg for å komme til avtalte kontroller eller undersøkelser hos fastlegene. Dette kan være på grunn av frykt for koronavirus smitte. Vi har organisert fastlegetjenesten slik at personer med luftveissymptomer ikke møter opp fysisk på legekontoret, og at man trygt kan gå til fastlegen for vanlige konsultasjoner. 

Les mer https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus/du-kan-trygt-oppsoke-helsetjenesten

Kostnader ved elektronisk kontakt med legekontor

3. juni 2019

All elektronisk kommunikasjon med legekontor via hjemmeside, sms eller app er kostnadsfritt for pasienter. 

Ordinær telefontid & behandling av henvendelser.

12. juni 2017

Lege Mohammed Fougou har ordinær telefontid fra kl 08:30 - 12:00 samt mellom kl 13:00 - 15:00, mandag til torsdag. Legen er ikke tilstede fredager og henvendelser per telefon, helserespons og hjemmeside vil ikke bli behandlet før neste virkedag, normalt påfølgende mandag. 

 

Lege Alan Torres har ordinær telefontid fra kl 08:30 - 12:00 samt mellom kl 13:00 - 15:00, mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Legen er ikke tilstede onsdager grunnet kommunal helsetjeneste og henvendelser per telefon, helserespons og hjemmeside vil ikke bli behandlet før neste virkedag, normalt torsdag dagen derpå.

 

Merk at disse tidene kan avvikes ved sykdom, ferieavikling og lignende.

 

Ad. reseptbestilling

17. november 2015

Bestilling av resepter på SMS, telefon, web eller app gjelder kun faste medisiner. A og B-preparater må i utgangspunktet fornyes ved konsultasjon hos lege.