Fastlegene har ferie fra og med fredag 25.06.21. Vikarlege er tilgjengelig fra og med mandag 28.06.21.

Fra og med torsdag 22.07.21 til og med fredag 30.07.21  er legekontoret i meget redusert kapasitet grunnet uforutsette hendelser. Bergen legevakt har blitt informert om situasjonen og kan kontaktes ved behov for lege.

Fastlege Alan Torres er tilbake fra og med mandag 02.08.21.