LEGEKONTORET HAR INFLUENSA VAKSINE TILGJENGELIG. 

OPPDATERING 03.12.20: Vi har fått ny ladning influensavaksiner og tar nå imot alle pasienter for vaksinering. 

OPPDATERING 17.11.20: Folkehelseinstituttet (FHI) planlegger nå for utsendelse av influensavaksiner på sitt restlager til kommunene i uke 49-50 (30.11.20 - 13.12.20). Bergen kommune vil så snart dem mottar influensavaksinene fra FHI fordele, pakke om og levere til legekontor. Sendes ut nærmere informasjon om dette i forkant.

OPPDATERING 11.11.20: Folkehelseinstituttet (FHI) har opplyst om at de snart begynner å fordele de resterende doser de har av influensavaksiner på sitt restlager. Vi håper at en del av disse vil gå til Bergen, men vi vet enda ikke hva vi vil motta. FHI melder for øvrig om at også andre kommuner og byer har meldt inn store behov for flere influensavaksiner til målgruppene. FHI har ikke en dato for utsending klart, men opplyser om at de vil prøve å få sendt dosene så raskt de er fordelt. Vi oppdaterer hjemmesiden her så snart vi har mer informasjon.

 

Helse- og omsorgsdepartementet har bestemt at det i år vil ytes stønad for vaksinering av risikogruppen definert av Folkehelseinstituttet (FHI). Det vil være en egenandel på 50 kr om man ikke har frikort, er under 16 eller er under svangerskap.

Risikogruppen er definert av FHI som følgende: 

 • Alle fra og med fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko
 • Barn og voksne med:
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • kronisk hjerte-/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Andre målgrupper

 • Helsepersonell som har pasientkontakt
 • Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Influensavaksine vil frem til 01.12.2020 være forbeholdt risikogruppen og andre målgrupper. Dette gjelder vaksiner satt på legekontor og apotek.

Se https://www.fhi.no/nyheter/2020/billigere-influensavaksine/ for mer informasjon.

For øvrige personer vil vaksine koste 250 kr for vaksine og selve vaksinasjonen, og man må vente til 01.12.20 for vaksinering.

Vaksinasjon i apotek omfattes ikke av vaksinasjonsprogrammet og må betales i sin helhet av pasienten selv.

Man trenger ikke time for vaksinering. Dette gjøres ved drop in i legens åpningstider.