Dersom du trenger attest eller henvisning må du som hovedregel ha time, for å sikre at all relevant informasjon kommer med. Attester/henvisninger vil vanligvis bli belastet med et ekstra gebyr i tillegg til konsultasjonsgebyr.