Lege Alan Torres avsetter vanligvis 10-15 minutter pr. enkelt konsultasjon og 25-30 minutter for dobbelkonsulatsjon (tid til nødvendig forberedelse og etterarbeid kommer i tillegg).  

Legen tar kun en problemstilling per konsultasjon slik at det blir tid til en skikkelig gjennomgang/vurdering av hver problemstilling.