Drop in blodprøver eller kontroller hos lege Alan Torres gjøres etter nærmere avtale med sekretær. Drop in blodprøver utføres i legens åpningstider fra kl. 09:30 kl 13:30.