Drop in blodprøver eller kontroller hos lege Alan Torres gjøres etter nærmere avtale med sekretær. Drop in utføres i legens åpningstider og senest kl 13:30.