All elektronisk kommunikasjon med legekontor via hjemmeside, sms eller app er kostnadsfritt for pasienter.